Mål: B 6101-19

Prövningstillstånd

Fråga om en person har gjort sig skyldig till hot mot tjänsteman genom att ha skrivit en låt med tillhörande text och sett till att låten lagts ut på Spotify. Prövningstillstånd har meddelats med utgångspunkt i vad hovrätten funnit utrett om de faktiska förhållandena och i fråga om uppsåt (partiellt prövningstillstånd).