Mål: Ö 3828-20

Prövningstillstånd

Utmätning. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om det råder immunitet mot verkställighet i den egendom som omfattas av Kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut. (Partiellt prövningstillstånd)