Mål: Ö 3828-20

”Ascom” NJA 2021 s. 850

Prejudikat

En främmande stat har inte ansetts ha immunitet mot verkställighet av en skiljedom i börsnoterade aktier och anknytande fordringar, eftersom ändamålet med innehavet inte var av tillräckligt kvalificerad natur för att freda egendomen mot utmätning.