Mål: Ö 4102-20

"De avgiftsbelagda kopiorna"

Prejudikat

Omfattningen av rätten att överklaga ett beslut att avslå en begäran om att få kopior av allmänna handlingar (2 kap. 19 § tryckfrihetsförordningen).