Mål: Ö 4102-20

De avgiftsbelagda kopiorna

Prejudikat

Omfattningen av rätten att överklaga ett beslut att avslå en begäran om att få kopior av allmänna handlingar (2 kap. 19 § tryckfrihetsförordningen).