Mål: T 2126-19

"Vandrarhemmet i Lycksele" NJA 2020 s. 723

Prejudikat

Prövning av om kraven enligt jordabalken vid fastighetsköp är uppfyllda gällande ett avtal betecknat som köpekontrakt/hyreskontrakt.