Mål: T 2126-19

"Vandrarhemmet i Lycksele"

Prejudikat

Prövning av om kraven enligt jordabalken vid fastighetsköp är uppfyllda gällande ett avtal betecknat som köpekontrakt/hyreskontrakt.