Mål: B 5428-19

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om bokförings- och skattskyldighet vid försäljning utan tillstånd av ett visst preparat (melanotan). (Partiellt prövningstillstånd)