Mål: Ö 2530-20

Prejudikat

Byte av offentlig försvarare vid förtroendebrist när den tilltalade är under 21 år. Betydelsen av att någon annan än den offentlige försvararen bistått vid polisförhör och huvudförhandling.