Mål: T 3563-20

Prövningstillstånd

Fråga om bl.a. en god mans behörighet att för huvudmannens räkning ansöka om äktenskapsskillnad när uttalad vilja från huvudmannens sida att upplösa äktenskapet saknas.