Mål: B 4914-20

Prövningstillstånd

Fråga om straffmätning vid mord efter den ändring av 3 kap. 1 § brottsbalken som trädde i kraft den 1 januari 2020.