Mål: Ö 2840-20

"Alpha"

Prejudikat

Kvarstad i tvistemål. Kvarstad kan inte beviljas för rättegångskostnaderna i målet.