Mål: Ö 2840-20

Alpha

Prejudikat

Kvarstad i tvistemål. Kvarstad kan inte beviljas för rättegångskostnaderna i målet.