Mål: Ö 1020-20

"Patronen och bilen"

Prejudikat

Utlämning. I ett ärende om utlämning som rör ett barn ska barnets bästa alltid utredas, beaktas och bedömas.