Mål: B 1462-19

"De 13 armbandsuren"

Prejudikat

Fråga om förverkande enligt 16 § första stycket 1 smugglingslagen, avseende uppsåtlig smuggling av varor som inte omfattas av särskild införselreglering, ska anses ”uppenbart oskäligt”. Även fråga om förbudet mot reformatio in pejus.