Mål: Ö 6777-19

Prövningstillstånd

Återbetalningsskyldighet för försvararkostnader. Bl.a. fråga om omfattningen av hovrättens prövning när ett mål återupptas efter att ett överklagande har förfallit.