Mål: T 2948-19

”Knoppens golvvärmesystem”

Prejudikat

Fråga om en bostadsrättshavares ansvar för underhåll av ett golvvärmesystem.