Mål: T 2948-19

”Knoppens golvvärmesystem” NJA 2020 s. 822

Prejudikat

Fråga om en bostadsrättshavares ansvar för underhåll av ett golvvärmesystem.