Mål: T 5637-19

”Kommittén Rädda Västerdalälven”

Prejudikat

En miljöorganisation med relativt få medlemmar har haft överklaganderätt enligt miljöbalken eftersom den på annat sätt än genom medlemsantalet visat att verksamheten har allmänhetens stöd.