Mål: Ö 3860-19

”Skattefordran i VLT:s konkurs”

Prejudikat

Fråga om en allmän domstol i en jävsprocess i konkurs är bunden av domar avseende betalningsskyldighet som har fått laga kraft före konkursen, särskilt om domstolen har möjlighet att ompröva domar som har meddelats av en förvaltningsdomstol och om betydelsen av att det efter de tidigare domarna har tillkommit nya omständigheter.