Mål: Ö 5362-19

"Golvläggarens livränta"

Prejudikat

Omprövning och preskription av trafikskadeersättning