Mål: B 4294-20

Prövningstillstånd

Fråga om samtidigt innehav av vapen m.m. på olika platser utgör ett eller flera vapenbrott (brottsenhet).