Mål: Ö 2135-20

Prövningstillstånd

Fråga om bygglov för en åtgärd utanför ett område med detaljplan.