Mål: Ö 2774-20

Prövningstillstånd

Fråga om tredjemanspantsättares subrogationsrätt vid utmätning.