Mål: T 4171-20

Prövningstillstånd

Återbäring av gåva enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd med utgångpunkt i hovrättens bedömning i vissa frågor (partiellt prövningstillstånd).