Mål: B 4175-20

Prövningstillstånd

I ett mål om grovt vapenbrott har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i fråga om den av åklagaren åberopade inspelningen från polisens kroppskamera ska tillåtas som bevisning (partiellt prövningstillstånd).