Mål: Ö 3445-20

Prövningstillstånd

Fråga om en ansökan om utdömande av vite får delges genom s.k. spikning.