Mål: Ö 2283-20

Prövningstillstånd

Mål om äktenskapsskillnad och vårdnad om barn m.m. Fråga om domstols skyldighet att utreda frågor om talerätt i familjerättsliga tvistemål där förlikning inte är tillåten.