Mål: Ö 5882-20

Prövningstillstånd

Ett spelbolag har, till säkerställande av bolagets skadeståndsanspråk, framställt yrkande om att svenska staten genom Spelinspektionen eller genom någon annan svensk myndighet omedelbart ska förbjudas att, helt eller delvis, gentemot bolaget tillämpa bestämmelserna i förordningen (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Fråga om tillåtligheten av ett sådant yrkande.