Mål: B 1997-20

Prövningstillstånd

Mål om brott mot aktiebolagslagen. Fråga om ett aktiebolag lämnat penninglån i den mening som avses i 21 kap. 1 § aktiebolagslagen.