Mål: T 3372-20

Prövningstillstånd

Mål om skadestånd. Högsta domstolen har, med utgångspunkt i hovrättens bedömning av orsakssambandet beträffande skadornas uppkomst, meddelat prövningstillstånd i fråga om en fastighetsägare är ansvarig för att ersätta vattenskador på en grannfastighet. (partiellt prövningstillstånd)