Mål: T 2838-20

Prövningstillstånd

Vid uppförande av ett hus på entreprenad (konsumentförhållande) har tvist uppstått i fråga om fel förelegat i tjänsten, om reklamation har skett i rätt tid och om hur ett eventuellt prisavdrag ska beräknas. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i målet med utgångspunkt i hovrättens bedömning att fel har förelegat i den utförda tjänsten. (Partiellt prövningstillstånd)