Mål: T 497-20

”Mobilförsäkringen”

Prejudikat

Ett avtalsvillkor i en konsumentförsäkring har bedömts utgöra en dold handlingsklausul. Fortsatt användning av villkoret har förbjudits då det har ansetts oskäligt.