Mål: Ö 1528-20

”Lagfarten i Solna”

Prejudikat

Inskrivningsmyndigheten beviljade av misstag lagfart för ett förvärv trots att en bostadsrättsförening hade antecknat en intresseanmälan enligt ombildningslagen. Bestämmelsen om att ett sådant förvärv ändå är giltigt när lagfart har beviljats har ansetts förutsätta att beslutet om lagfart fått laga kraft. Efter överklagande har lagfarten därmed undanröjts.