Mål: Ö 5292-19

”Vittnet vid gripandet”

Prejudikat

Tillstånd till prövning i hovrätt när ny bevisning åberopas i ett brottmål.