Mål: Ö 6070-20

"Serverbeslaget"

Prejudikat

Patent- och marknadsdomstol har inte ansetts behörig att pröva åklagares anmälan av beslag rörande upphovsrättsbrott enligt lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål.

Samma dag avgjordes målen Ö 6071-20 och Ö 6072-20 på motsvarande sätt.