Mål: Ö 1211-20, Ö 245-20

”CSN:s återkrav I” och ”CSN:s återkrav II”

Prejudikat

Skuldsanering. Sedan Kronofogdemyndigheten inlett en skuldsanering, beslutade CSN om återkrav av studiemedel. Det har ansetts att skulden omfattas av skuldsaneringen. Tillräckliga skäl för att undanta skulden från skuldsaneringen har inte ansetts föreligga. (I och II)