Mål: T 6323-19

"CitiFinancials fordran"

Prejudikat

Om konkursförvaltaren har underrättats om en fordran mot konkursgäldenären medför det att preskriptionsavbrott har skett också mot gäldenären.