Mål: T 6323-19

"CitiFinancials fordran" NJA 2020 s. 1092

Prejudikat

Om konkursförvaltaren har underrättats om en fordran mot konkursgäldenären medför det att preskriptionsavbrott har skett också mot gäldenären.