Mål: T 6460-19

”Båthuset i Stuverum”

Prejudikat

Strandskydd. Intresseavvägningen vid prövningen av om dispens ska ges.