Mål: T 3132-20

"Anhörigersättning vid bevittnande av mord"

Prejudikat

Schablonersättningen för den sveda och värk som till följd av ett uppsåtligt dödande åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära har tillämpats även då ett barn bevittnat mordet på sin mor.