Mål: T 2508-20

”Förvaltaren och äktenskapsskillnaden II” NJA 2021 s. 1181

Prejudikat

En förvaltare har inte ansetts behörig att ansöka om äktenskapsskillnad för den enskildes räkning.