Mål: Ö 4210-20

”Värderingskostnaden” NJA 2021 s. 570

Prejudikat

En tilltalad åtalades för grovt häleri men dömdes för häleri av normalgraden. Domen har ansetts fällande vid tillämpning av 31 kap. 2 § rättegångsbalken. Den tilltalade har inte fått ersättning av allmänna medel för sin kostnad för egen bevisning.