Mål: B 6852-20

”Mordet med hanteln” NJA 2021 s. 583

Prejudikat

Straffet har bestämts till livstids fängelse vid mord på närstående