Mål: T 4171-20

"Diamanthandlarens gåvor" NJA 2021 s. 605

Prejudikat

Det förstärkta laglottsskyddet enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken när arvlåtaren var gift och överfört egendom till makan. En bodelning under bestående äktenskap har bedömts som en gåva jämställd med testamente, när den utgjort en led i en sammansatt transaktion som inneburit ett kringgående av laglottsskyddet. Gåvornas hela värde har lagts till kvarlåtenskapen. Fråga också om särskilda skäl för att underlåta en tillämpning av det förstärkta laglottsskyddet föreligger.