Mål: T 4012-20

”Länna Marks fordran” NJA 2021 s. 622

Prejudikat

Fråga om betalningsskyldighet för avtalsbrott vid avtalsförhållanden i flera led.