Mål: T 4558-21, T 6358-20

”Eget uppträdande och kränkningsersättning” (I och II) NJA 2021 s. 1038

Prejudikat

Kränkningsersättning. Betydelsen av ett medvetet risktagande hos den skadelidande för rätten till ersättning och för ersättningens storlek (I). Bestämning av ersättningens storlek när den skadelidande har provocerat fram kränkningen (II).