Mål: T 2470-20

”Thailandsförsäkringen” NJA 2021 s. 661

Prejudikat

Konsumentförsäkring. Tillämpningen av reglerna i försäkringsavtalslagen om förnyelse av försäkring.