Mål: Ö 1382-21

”Den engelska stämningsansökan” NJA 2022 s. 62

Prejudikat

Avvisande av stämningsansökan. I ett dispositivt tvistemål har stämningsansökan getts in på engelska. När ett föreläggande att översätta handlingen inte följts har stämningsansökan avvisats.