Mål: Ö 5182-21

”Häktningsrestriktioner vid utlämning” NJA 2021 s. 670

Prejudikat

Fråga om tillstånd till restriktioner vid häktning i utlämningsärende.