Mål: B 4564-21

"Mopedtillgreppet i Västervik" NJA 2021 s. 1102

Prejudikat

Ett tillgrepp av en moped har vid en samlad bedömning ansetts utgöra ett ringa fall av tillgrepp av fortskaffningsmedel.