Mål: Ö 1844-21

”Kälkbackens dokument”

Prejudikat

Fråga om rätt till ersättning för rättegångskostnader i samband med editionsyrkande mot tredje man.