Mål: T 3531-21

”Lägenheten i Fältskären” NJA 2022 s. 188

Prejudikat

Hinder och men i nyttjanderätt har ansetts föreligga när slutbesked enligt plan- och bygglagen inte har meddelats, trots att hyresvärden meddelat att lägenheten är inflyttningsklar.