Mål: Ö 1495-21

Prejudikat

Förutsättningar har saknats att avvisa ett överklagande i mål om hastighetsöverträdelse.