Mål: T 4395-21

”Brandskadan i asyllägenheten” NJA 2022 s. 329

Prejudikat

Hyra. Migrationsverket har anvisat logi åt en asylsökande i en hyrd lägenhet. Verket har som förstahandshyresgäst ansetts ansvarig enligt 12 kap. 24 § fjärde stycket jordabalken för brandskada som vållats av den boende.