Mål: Ö 2854-21

”Advokaten och brevväxlingen” NJA 2021 s. 914

Prejudikat

En advokat har brutit mot god advokatsed genom att vid flera tillfällen förmedla meddelanden till och från en klient som suttit häktad med restriktioner. Advokaten har därför uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.